TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 2020

CMND Họ và tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Phương thức trúng tuyển

Thông tin nhập học: Tại đây