TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 2021

CMND Họ và tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Phương thức trúng tuyển

THÔNG TIN NHẬP HỌC

Hướng dẫn thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học
 1. Trước 17 giờ ngày 18 tháng 09 năm 2021, thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại đây.
 2. Thí sinh hoàn tất học phí học kì 1 và các khoản thu năm học 2021 - 2022 trước 17 giờ ngày 21 tháng 09 năm 2021.
  - Học phí học kì 1: 4.320.000 đồng
  - Bảo hiểm y tế: 563.220 đồng
  (Đối với trường hợp thí sinh được xã, phường cấp thẻ bảo hiểm y tế thì chụp hình và gửi qua email theo địa chỉ: bhyt@ctuet.edu.vn và không phải nộp khoản thu này)
  - Khám sức khỏe đầu khóa: 186.000 đồng
  - Kiểm tra ngoại ngữ đầu vào: 50.000 đồng
  - Tài khoản thư viện số: 100.000 đồng
  - Đồng phục: 345.000 đồng
  - Bảo hiểm tai nạn: 30.000 đồng
  Thí sinh thực hiện chuyển khoản theo thông tin sau:
  Tên tài khoản: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
  Số TK: 0.111.000.315.359
  Tại Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ
  Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh, Số báo danh, Ngành trúng tuyển.
    Ví dụ: Nguyen Van A 64004074 Cong nghe thong tin.

 3. Thời gian nhập học
  - Sinh hoạt đầu khóa: từ 7h00 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2021
  - Kiểm tra anh văn đầu vào: 08 giờ ngày 24 tháng 09 năm 2021
  - Thời gian học tập chính thức: từ ngày 27 tháng 9 năm 2021
  Các tài khoản sinh hoạt đầu khóa, tài khoản học tập, tài khoản kiểm tra anh văn đầu vào, tài khoản email sinh viên sẽ được Nhà trường gửi cho sinh viên qua email đã đăng ký ở mục 1 sau khi hoàn tất thủ tục nhập học.